2007-09-08 Valpträff Ebbas kull 9 månader gamla
Ebbas litter at 9 months of age.

Närvarande/present:
Foster´s Tuffa Viktor  "Kid"
Foster´s Ärtiga Märta "Märta"
Foster´s Fiffiga Sara " Lilly
Foster´s Modige Ruben - Ej med. Not present.

Also present was;
"Ester" -
Foster's Mrs Teapot
"Saga" -  Foster's Dark Hope
 "Eros"- Litlbasi Eros
"Frost"- Valerite Zorro


Från vänster Lotta m Lilly; Karin m Saga och Ester. Lennart med Märta, Ebba, Eros; Frost och Yvonne med Kid.
From the left: Lotta with Lilly. Karin with Saga and Ester; Ebba; Eros; Frost and Yvonne with Kid.


Märta och/and Kid


Lilly


Ebba


Ebba


Ebba och/and Märta


Saga 10 år.


Ester 3 årMärtaLilly


Eros leker med/ playing with EsterKid.

 

 

 

 

-->Åter Galleri /Back to Gallery